เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in A - H โดยแบ่งตามแต่ละสายการบิน

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

 

    นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง