เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินภูเก็ต
       

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ผู้โดยสารทีี่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน หรือการบริการต่างๆ ภายในสนามบินภูเก็ต สามารถติดตอได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่อไปนี้
 
โทรศัพท์: 076-327230-7
 
อาคารระหว่างประเทศ
 อาคารผู้โดยสารชั้น G จำนวน 1 จุด
 อาคารผู้โดยสารชั้น 3 (ตรงกับประตูทางออก2) จำนวน 1 จุด
 อาคารโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 จำนวน 1 จุด
 
 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินภูเก็ต

 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินภูเก็ต

ติดตามสัมภาระสูญหาย

บริการด้านสัมภาระ
 
จุดร้องเรียนเรื่องกระเป๋า 
บริเวณสายพานรับสัมภาระมีทั้งหมด 6 จุดเเบ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ 2 จุด ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ 2 จุด เเละผู้โดยสารขาออก 2 จุด
กระเป๋าสูญหาย 
ผู้โดยสารสามารถหาสัมภาระได้ที่
  • เคาน์เตอร์การบินไทย ชั้น 1 สำนักงานของสายการบินต่างๆ
  • สำนักงานของสายการบินต่างๆ 
ในกรณีที่สัมภาระของผู้โดยสารสูญหายสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการด้านข้อมูลของท่าอากาศยาน
 

 

บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

 

บริการจองทัวร์ท่องเที่ยว
มีเคาน์เตอร์บริการจองโรงเเรม 2 จุด ในบริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1

 


งานเทศกาล

 

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 

 ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารหลงทาง บาดเจ็บ เยียวยาฟื้นฟูจิตใจ ครอบคลุมไปถึงการถูกหลอกลวง โดยจะให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชม. บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้นG

 

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สนามบินภูเก็ต