บริการฟรี สนามบินภูเก็ต
       

ศูนย์รักษาพยาบาล

 
คลีนิกเวชกรรม ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (Airport Medical Clinic)

สถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยูู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร่อมให้บริการ เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
 
บริการฟรี สนามบินภูเก็ต

บริการฟรี สนามบินภูเก็ต

บริการฟรี สนามบินภูเก็ต

ห้องสูบบุหรี่

 ห้องสูบบุหรี่

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีห้องสูบบุหรี่ไว้คอยบริการผู้โดยสารเฉพาะที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 1 จุด และบริเวณอาคารผู้โดยสารด้านนอกชั้น G โซนสนามหญ้าภายนอกอาคาร

 

บริการฟรี สนามบินภูเก็ต

 

ห้องละหมาด

 

ห้องละหมาด สำหรับชาวมุสลิมที่เดินทางไปกลับบริเวณสนามบินนานาชาติภูเก็ต สามารถใช้บริการห้องละหมาดได้ที่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 3 และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

 

บริการฟรี สนามบินภูเก็ต