บริการโทรศัพท์มือถือ

หน้าแรก >> เกี่ยวกับสนามบิน >> ภายในสนามบิน >> บริการโทรศัพท์มือถือ
บริการเครือข่ายโทรศัพท์ สนามบินภูเก็ต

       

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการซื้อ Package Sim หรือใช้บริการอื่นๆ ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเครือข่ายโทรศัพท์ไว้คอยบริการครบทั้ง 3 เครือข่าย บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น G ดังต่อไปนี้

 

TRUE MOVE

บริการเครือข่ายโทรศัพท์ สนามบินภูเก็ต

 

 

 

Online Booking